gtag('config', 'UA-172986610-1');
Pošli to dál a pomož žít život bez limitů i ostatním lidem.

Naše mise

Žijte v rovnováze sám se sebou

Nastavení jasné osobní mise je klíčové pro dosahování cílů, plnění svého potenciálu a dosažení dlouhodobého štěstí. Pojďte společně objevit, proč je důležité definovat své Proč a jak to může ovlivnit každodenní rozhodnutí.

Proč je osobní mise důležitá?

1. Směřování: Osobní mise vám poskytuje jasný směr ve vašem životě. Pomáhá vám odpovědět na otázku „Proč jsem tady?“ a směrovat vaše energie k dosahování věcí, které opravdu považujete za důležité.

2. Motivace: Mít jasné Proč funguje jako pohon pro vaši motivaci. Když víte, proč děláte to, co děláte, je pravděpodobnější, že vytrváte i v obtížných chvílích a dosáhnete svých cílů.

3. Rozhodování: Osobní mise vám slouží jako filtrační mechanismus pro rozhodování. Pomáhá vám vybrat si aktivity a projekty, které jsou v souladu s vašimi hodnotami a přispívají k dosahování vaší mise.

4. Životní Naplnění: Následování osobní mise vám pomáhá vytvářet život, který je skutečně naplněný a smysluplný.

K naší misi nám může hodně pomoci princip zlatých kruhů.

PROČ?
 • 1. Proč – Váš vnitřní oheň

  Proč děláte to, co děláte? Je otázka, kterou si musíte položit, abyste objevili svůj vnitřní oheň. PROČ je hybnou silou, která vás motivuje a dává smysl vašemu každodennímu úsilí.

  Význam:

  • Směr a Inspiráce: Osobní mise funguje jako směrovací hvězda, která vás naviguje k vašim cílům a poskytuje inspiraci i ve chvílích výzev. A k tomu je dobré znát své PROČ.
  • Emoční Přitažlivost: Vaše PROČ propojuje vaše emoce a hodnoty, což vytváří silné pouto k tomu, co děláte.
JAK?
 • 2. Jak – Krok za krokem k naplnění osobní mise

  Jakými způsoby můžete naplňovat svoje Proč? JAK je strategie, která váš zápal do konkrétních akcí a cílů. Zjistěte, jak žít svou misi každý den. JAK velmi je velmi úzce spojeno s vaší vizí, cíli a strategií.

  Cesta k cílům:

  • Vytvořte konkrétní akce: Odvoďte si praktické kroky a cíle k vaší misi. Smyslem JAK budete naplňovat svoje PROČ ve svém každodenním životě.
  • Pravidelná reflexe: Pravidelně se zamýšlejte nad tím, zda vaše akce směřují k naplnění vašeho PROČ. Zajistěte si, že jste na správné cestě.
CO?
 • 3. Co – Konkrétní výsledky vaší mise

  Co konkrétně chcete dosáhnout? Co je výsledkem vaší mise? Zjistěte, jaké jsou konkrétní projevy naplňování vašeho PROČ. Co to přinese vám? Co to přinese okolí? Mějte jasno, jak vám, vaší rodině, vašim přátelům a společnosti vaše mise změní život.

  Změna vašho života:

  • Cíle a projekt: Opět se vraťme k vaší vizi. Podívejte se nebo si teprve definujte konkrétní cíle a projekty, které odpovídají vašemu PROČ. Zároveň si zvědomte JAK můžete realizovat reálnou změnu?
  • Otevřená komunikace: Sdílejte svoji misi s ostatními. Otevřená komunikace umožňuje vytváření spojení s lidmi, kteří sdílejí vaše hodnoty.

  Přijďte objevit sílu svého PROČ a cesty, která vede k naplnění vaší osobní mise. Osobní mise podle konceptu Golden Circle vám umožní žít smysluplně a s cílem, což má obrovský vliv na váš osobní rozvoj a spokojenost.